Zakończył się I etap naboru wniosków na aktywizację osób bezrobotnych

żródło: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy zakończył I etap naboru wniosków na aktywizację osób bezrobotnych. Bezrobotni i pracodawcy są w trakcie podpisywania umów, m.in. o staże i doposażenie stanowisk pracy. Zaktywizowanych zostanie ponad 270 osób.

– Nabory już się zakończyły. Ze staży będzie mogło korzystać 220 osób. Tyle ofert wpłynęło i wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W tej chwili mamy też już zakończony nabór na doposażenie stanowiska pracy. Do urzędu wpłynęło 54 wnioski od pracodawców, którzy otrzymali po jednym stanowisku pracy. Wiem, że może nie jest to satysfakcjonująca liczba, ale proszę pamiętać, że jest to pierwszy nabór, pierwsze rozdanie więc i pierwsza możliwość tworzenia miejsc pracy – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor urzędu.

Kolejne terminy naboru zaplanowano na maj i sierpień. – Czekamy jeszcze na środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy dyrektor Stafijowska.

W tym roku ze staży będzie mogło skorzystać 450 osób, zaś na doposażenie stanowisk pracy w kwocie maksymalnie 25 tysięcy złotych może liczyć 130 osób. Łącznie na walkę z bezrobociem w naszym powiecie na ten rok Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ponad 14 milionów złotych.

/paw/

Ważne wydarzenia