Po rewitalizacji przy kościele w Szewnie powstanie mały amfiteatr

źródło: Urząd Gminy Bodzechów

Dwa lata zajęło urzędowi gminy w Bodzechowie przygotowanie rewitalizacji centrum Szewny, czyli placu ks. Marcina Popiela wraz z obszarem przykościelnym oraz terenami wzdłuż cmentarza aż do ronda.

To dlatego, że zarówno plac przy kościele jak i sam kościół wpisane są do świętokrzyskiego rejestru zabytków. Najpierw ogłoszony był konkurs na koncepcję zagospodarowania, po jej wyborze zlecono projekt techniczny, następnie trzeba było przygotować przetarg. – Proces trwał nieco dłużej niż zwykle, ponieważ sam kościół oraz część obszaru wokół niego podlega ochronie konserwatorskiej. Świątynny zespół barokowy wpisany jest do Świętokrzyskiego Rejestru Zabytków i wszystkie decyzje musiały być uzgadniane z konserwatorem – tłumaczy Jarosław Kawiński, kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego Urzędu Gminy w Bodzechowie.
I choć nadzór konserwatorski zdecydowanie ograniczył możliwości gminy w urządzeniu tego terenu to ma to też swoją wartość.
– Nie mogliśmy sobie tu pozwolić na dowolne formowanie przestrzeni i elementów, których projektanci mogli użyć w projekcie. Wymagania konserwatora ograniczały w pewnym stopniu rodzaj wykorzystywanych materiałów. Musimy tutaj np. zastosować kostkę granitową, elementy kamienne. Z jednej strony to bardzo dobrze, ale z drugiej koszty rewitalizacji przy zastosowaniu tych szlachetnych materiałów są znacznie wyższe – wskazuje szef referatu, także architekt.
Na działce gminnej od strony ośrodka zdrowia powstanie parking dla samochodów, ale został tak zaprojektowany, by można na nim urządzać imprezy plenerowe. – Na tym parkingu będzie można robić różnego rodzaju okolicznościowe występy, spotkania. Ze względu na ukształtowanie terenu – będzie tam taka wysoka skarpa – powstanie tam także amfiteatr – mówi kierownik Kawiński.
Układ komunikacyjny w centrum Szewny się nie zmieni, zostaną za to wymienione podziemne media, powstaną nowe chodniki, nowe oświetlenie ulic, zamontowane zostaną elementy małej architektury. Krzewy zasłaniające barokowy kościół zostaną przerzedzone.
Przetarg na inwestycję wygrała lokalna firma Drogowiec. Inwestycja będzie etapowana, by nie utrudniać komunikacji. Gotowa ma być w październiku tego roku.
Koszty inwestycji pokryte zostaną w całości z budżetu gminy, to 1 mln. 750 tys. zł.

/joge/

Ważne wydarzenia