Terminy rekrutacji do szkół średnich

żródło: pixabay.com

Jest harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dokumenty będzie trzeba składać między 17 maja i 21 czerwca.

– Wyjątek stanowią m.in. szkoły sportowe i dwujęzyczne. W tych placówkach wnioski przyjmowane będą w dniach krócej od 17 do 31 maja 2021 roku. Z kolei między 25 czerwca a 14 lipca trzeba będzie dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych ostrowieckiego starostwa. Dodaje, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum potwierdzając chęć nauki w danej placówce oprócz oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, należy również przedstawić zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 22 lipca szkoły ogłoszą listy zakwalifkowanych uczniów, a 2 sierpnia – przyjętych. Następnego dnia, czyli 3 sierpnia pojawi się informacja dotycząca ewentualnych wolnych miejsc w danej szkole.

Jeszcze w tym miesiącu ostrowieckie starostwo powiatowe poda informacje ile oddziałów uda się utworzyć od nowego roku szkolnego i jaka będzie oferta poszczególnych szkół średnich w mieście. Dodam, że w tym roku naukę w rozpocznie około 750ciu absolwentów podstawówek.

/paw/

Ważne wydarzenia