Nowy program pomocy dla osób o niskich dochodach

Wystartował nowy program pomocowy dla osób o niskich dochodach realizowany przez Świętokrzyski Bank Żywności.

-To już kolejna edycja tego unijnego programu. Ruszył 8 stycznia. Mamy ser, pasztet, szynkę wieprzową, filety rybne czy makaron – mówi prezes Maria Adamczyk.

W poprzednim programie w ramach podobnych działań w Ostrowcu rozdysponowano blisko 1200 ton żywności. Potrzebujący, którzy chcą skorzystać z pomocy powinni zgłaszać się do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zajmujących się tego rodzaju działalnością i to za ich pośrednictwem będą mogli otrzymać darmową żywność.

– Harmonogram dostaw żywności do banku i zasady jej przydzielania będą udostępniane na stronie Świętokrzyskiego Banku Żywności – dodaje prezes Adamczyk.

Warto dodać, że bank nie tylko dysponuje żywnością z programów unijnych, sam inicjuje też liczne zbiórki i akcje pomocowe. Program unijny rozpoczynający się w styczniu potrwa do czerwca 2021 roku.

/marsz/

Ważne wydarzenia