’Samochodówka” pozyskała blisko pół miliona złotych na kursy dla uczniów

40 uczniów i 3 nauczycieli popularnej 'Samochodówki’ będzie mogło skorzystać z bezpłatnych kursów, a uczniowie dodatkowo ponieść swoje kwalifikacje podczas staży dzięki podpisanej 30 grudnia w Kielcach umowie o dofinansowanie projektu 'Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

– Wartość tego projektu to ponad 420 tysięcy złotych i w głównej mierze jest finansowany ze środków unijnych. Powiat ostrowiecki wyraził zgodę na to, żeby wkładem własnym był zakup wyposażenia do pracowni informatycznej w postaci zestawy interaktywnego o wartości około 10 tysięcy złotych – zaznacza Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji ostrowieckiego starostwa powiatowego.

– Wychodzimy naprzeciw zmianom, jakie następują w świecie, zwłaszcza w technice motoryzacyjnej. W ramach projektu przewidujemy zakupy, ale przede wszystkim różnego rodzaju kurs, jak kurs języka angielskiego, spawania, kursy dające uprawnienia elektryczne SEP, a także kursy skierowane do naszych fryzjerek, kursy wizażu, kurs barberski i wiele innych – mówi Marcin Sitarz, dyrektor szkoły, która dzięki dotacji wzbogaci się o dodatkowy sprzęt. Doposażona zostanie pracowania mechaniczno- elektroniczna. Kupiony zostanie nowoczesny sprzęt pomiarowy, jak testery i mierniki, zestawy podnośników hydraulicznych, tachografy i, co zdaniem dyrektora Sitarza najważniejsze, jakiś rodzaj symulatora samochodu ciężarowego. – Czy to będzie deska rozdzielcza tego samochodu, czy cała kabina, to jeszcze się okaże. Wszystko jednak ma podnieść standard nauczania – dodaje dyrektor ,Samochodówki”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości i Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach. Będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym.

/mag/

Ważne wydarzenia