Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Opatowa

źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.

Inwestycja będzie realizowana w systemie 'Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.
GDDKiA tłumaczy, że obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74. Będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie.
W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe, dwa bezkolizyjne ronda, estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

/bart/

Ważne wydarzenia