Są pieniądze! Przy szkole muzycznej powstanie sala koncertowa

wizualizacja sali koncertowej

Po ośmiu latach starań, trzech niepowodzeniach z aplikowaniem o środki unijne Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu otrzymała w końcu fundusze na budowę sali koncertowej. – Jestem bardzo szczęśliwa, mamy wszelkie pozwolenia, dziennik budowy i ogłaszamy przetarg – mówi Ewa Jurkowska-Siwiec, dyrektor szkoły, która rozpoczęła starania o wykonanie inwestycji w 2012 roku.

– Przed dwoma miesiącami otrzymałam telefon od pana posła Andrzeja Kryja, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego toczą się rozmowy na temat przyszłości sali koncertowej dla nas. Z panem naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, który też nam pomaga, udaliśmy się do Warszawy złożyć odpowiednie pisma i wniosek i w piątek zapadła w końcu długo oczekiwana decyzja – dodaje dyrektor szkoły.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na budowę sali koncertowej 7 milionów 700 tysięcy złotych z tegorocznej rezerwy Centrum Edukacji Artystycznej. – Cała inwestycja ma kosztować blisko 18 milionów. – Zabezpieczone teraz fundusze pozwolą na przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie budowy, ale są tez gwarancją finansowania inwestycji w kolejnym roku – zapowiada poseł Andrzej Kryj, który zabiegał w resorcie kultury o te środki. – Gdyby nie otwartość i życzliwość pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz środki, które przeznacza rząd, takich pieniędzy nie udałoby się znaleźć, a ta sala jest bardzo potrzebna. Szkoła muzyczna w Ostrowcu, jako jedna z niewielu nie posiada w ogóle takiego obiektu – wyjaśnia poseł PiS.

Przygotowania do inwestycji kosztowały państwo już blisko pół miliona złotych. Grunty w sąsiedztwie szkoły muzycznej przekazało w grudniu 2012 roku starostwo powiatowe. Wyburzony został stary Dom Hainego. Rok później gotowa była już dokumentacja projektowa. Przygotowała ją firma F-11 z Krakowa. Szkoła, z pomocą urzędników starostwa powiatowego aplikowała po środki unijne. Ostatnim razem zabrakło 1 punktu, by je otrzymać. Teraz projekt zostanie zrealizowany. – Zostanie zachowana elewacja zburzonego Domu Heinego. W środku będzie duża sala koncertowa na 265 miejsc dla publiczności, studio nagrań, cale zaplecze dla artystów. Będzie również sala dla orkiestry, sala rytmiki, dwie sali dla klasy perkusji, a także pokoje gościnne na potrzeby organizacji dużych konkursów – opowiada Ewa Jurkowska-Siwiec.
Sala koncertowa przy szkole muzycznej ma powstać do końca 2022 roku.

/mag/

Ważne wydarzenia