Kolejne ulice w Janiku zostaną skanalizowane

źródło: Pixabay

Niebawem powiększy się aglomeracja Kunów. Urząd Miasta uzyskał pozytywną opinię Wód Polskich, dotyczących włączenia do niej ulicy Wiatracznej, części ulic Okrężnej, Ostrowieckiej, Polnej i Sosnowej w Janiku, Kolonię Inwalidzką oraz części ulic Grabowieckiej i Iłżeckiej w Kunowie.

Dzięki temu samorząd będzie mógł ubiegać się o środki na wykonanie drugiego etapu kanalizacji w Janiku. Co więcej, gmina nie musi tworzyć od nowa dokumentacji do tej inwestycji.  Środki na kanalizację samorząd Kunowa chce pozyskać z funduszy unijnych. Wniosek o dofinansowanie będą składać, jak tylko pojawi się nowy nabór, czyli najwcześniej w przyszłym roku. Przypomnijmy, że obecnie trwa pierwszy etap kanalizowania Janika, dzięki czemu do sieci przyłączonych zostanie 1200 mieszkańców. Łączny koszt inwestycji to 7,2 mln złotych, z czego 5 mln złotych to dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych.

/bart/

Ważne wydarzenia