Gmina Waśniów wspiera seniorów w czasie pandemii

źródło: pixabay.com

Gmina Waśniów przystąpiła do ogólnopolskiego programu wspierania seniorów w czasie pandemii koronawirusa.

– Program zakłada wsparcie przez administrację rządową, ale również przez poszczególne gminy. Dotyczy opieki nad osobami powyżej 70-tego roku życia. Celem jest usługa polegająca na dostarczeniu do seniorów zakupów spożywczych czy środków higieny osobistej. Oczywiście za to zapłacą oni sami ,ale my te produkty dostarczymy do ich gospodarstw – mówi wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski.

W gminie jest 856 osób powyżej 70-ego roku życia. Nie wszystkie wymagają pomocy, bo w wielu przypadkach mieszkają wraz z dziećmi w jednym domostwie. Ale też gmina w ramach programu pomagać będzie nieco młodszym seniorom. 20 procent środków przeznaczonych do wsparcia seniorów pochodzić będzie z budżetu gminy, a reszta z rezerwy budżetowej, którą dysponują wojewodowie.

/marsz/

Ważne wydarzenia