ZUS: Kilka dni zostało studentom na dostarczenie zaświadczenia z uczelni

żródło: pixabay.com

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą do końca października dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki. Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS podkreśla, że osoba, która nie dostarczy takiego dokumentu z uczelni nie otrzyma pieniędzy za ten miesiąc.

– Teraz, gdy zajęcia odbywają się w ograniczonej formie i mniejszym kontakcie z uczelnią studenci mają coraz mniej czasu na dopełnienie tej formalności. Nie mają bowiem kontaktu z dziekanatem. Ale mimo to, studenci powinni pobrać z uczelni takie zaświadczenie, bo ten dokument jest bardzo ważny. Renta rodzinna może być przecież wypłacana do 25 r.ż. albo do czasu zakończenia nauki – mówi rzecznik Szkalej. Przypomina, że takiego druku nie muszą uzupełniać ci studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wpisany przez uczelnię całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej, np 5 lat. Zakład będzie wypłacał świadczenie przez cały ten okres. – Zaświadczenie, które otrzymujemy z uczelni w momencie rozpoczęcia studiów jest ważne, ale jeśli przerwiemy naukę, to student ma obowiązek poinformowania ZUS o tym fakcie, tak aby zakład mógł zakończyć wypłatę świadczenia – dodaje.

Studenci mają czas do końca tego tygodnia. Jeśli student spóźni się i uzupełni dokumentację później, np. w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie – podkreśla rzecznik świętokrzyskiego ZUS-u.

Po otrzymaniu zaświadczenia studenci mogą go wrzucić do skrzynek podawczych albo wysłać pocztą. Nie muszą dostarczać go osobiście do placówek ZUS.

/paw/

Ważne wydarzenia