Konsultacje z mieszkańcami dobiegły końca

Blisko 300 ankiet złożyli mieszkańcy gminy Bodzechów w ramach konsultacji prowadzonych w związku z przygotowywaniem strategi rozwoju tej gminy na lata 2021 – 2027.

Zdecydowanie najwięcej z nich wypełniły kobiety, bo aż 70 procent. Ponad połowa ankiet została wypełniona przez mieszkańców w wieku od 36 do 50 lat. Drugą, najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w przedziale od 25 do 35 lat, co stanowi aż 25 proc. wszystkich ankiet.
– Zebrane dane pozwolą nam wyciągnąć opinie na temat faktycznych oczekiwań mieszkańców. A samych pomysłów było bardzo dużo – mówi Robert Burda, kierownik referatu obywatelsko – gospodarczego w urzędzie gminy. – Mieszkańcy często zgłaszali pomysły związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii, a to jest akurat taka rzecz, która pana wójta szczególnie interesuje, na które kładzie nacisk. Tak więc w następnych latach te pomysły mogą być wykorzystane i kontynuowane. Ponadto mieszkańcy zgłaszali również pomysły dotyczące dofinansowania opieki zdrowotnej, badań profilaktycznych, stałe inwestycje w oświatę i kulturę. Pojawiły się również propozycje rozbudowy dróg, ulic, parkingów, chodników. Mieszkańcy zwracali również uwagę na potrzebę większej ilości ścieżek rowerowych i przejazdów pomiędzy miejscowościami – wylicza.

Kierownik Burda podkreśla, że weryfikują i analizują nadesłane ankiety. Wersja robocza strategii powstanie jeszcze w tym miesiącu. Możliwe, że zamiast, pierwotnie planowanej 7-letniej perspektywy utworzona zostanie 10-letnia wersja Strategii Rozwoju Gminy oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w związku z bardzo dużą liczbą pomysłów mieszkańców.

/paw/

Ważne wydarzenia