Trwają warsztaty w ramach konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

W Centrum Kształcenia Ustawicznego do 22 września prowadzone są warsztaty gospodarcze i społeczne w ramach konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030. Dziś i jutro odbywa się część gospodarcza.

Mieszkańcy miasta, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele ostrowieckiej oświaty, samorządu i jednostek podległych i spółek gminnych dyskutują o problemach gminy i możliwych rozwiązaniach.
Warsztaty prowadzi prof. Andrzej Sztando, specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym i regionalnym ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podkreśla, że miast borykających się z takimi problemami jak Ostrowiec, jest w Polsce bardzo dużo.
– Z całym pewnością Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem, dla którego procesy społeczno-gospodarcze transformacji industrialnej na przestrzeni kilku dekad były niekorzystne. Mamy tu do czynienia z poważną dezindustrializacją,  z całkiem poważnym bezrobociem, które co prawda w ostatnich latach malało, ale względu na przemiany i migracje utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie – wyjaśnia.
Zdaniem Profesora Sztando, wiele jest także nieoczywistych czynników wpływających na rozwój miasta. Wśród nich między innymi jakość współpracy samorządu z biznesem, czy kwalifikacje zawodowe mieszkańców.
Dla Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, dyrektorki Centrum Kształcenia Ustawicznego to właśnie ten drugi czynnik jest bardzo ważny.
– To właśnie uczniowie i studenci będą zasilać tę gospodarkę. W związku z tym bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy współpracowali z oświatą i taka współpraca powinna być jeszcze bardziej pogłębiona. Musimy sprawić, aby młodzi ludzie, którzy podejmują naukę na miejscu lub wyjeżdżają na studia mieli do czego wracać, mieli gdzie podejmować pracę – twierdzi.
Beata Duda, radna powiatowa i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim uważa z kolei, że pracując nad strategią i rozwiązywaniem największych problemów należy się skupić na niewystarczającej liczbie atrakcyjnych miejsc pracy.
– Musimy się wspólnie zastanowić, co zrobić aby te miejsca pracy w Ostrowcu stworzyć, a zadaniem samorządu jest sprawienie, aby to miasto stało się atrakcyjne dla przedsiębiorców, aby warto było tu inwestować, bo każde nowe przedsiębiorstwo, to kolejne miejsca pracy. Napędza to gospodarkę, a wiadomo, że bez gospodarki pozostałe sfery życia społecznego będą w niższej kondycji – mówi.
Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podkreśla, że warsztaty są bardzo ważnym elementem budowania strategii rozwoju, a ta już się krystalizuje i pokazuje kierunki w jakich miasto powinno się rozwijać. Zwłaszcza, że przed miesiącem była prowadzona podobna dyskusja przy budowie programu Rozwoju Lokalnego. Wnioski z niej zostaną zawarte w strategii.
– Kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości, z pomocą tym, którzy dopiero chcą założyć biznes w zakresie sieciowania, co-workingu, inkubacji i tworzenia start-upów. Ważnym aspektem planu będą elementy zmieniające myślenie o Ostrowcu w trochę innych kategoriach związanych z naukami technicznymi, naukami ścisłymi, a także zwrócenie uwagi przede wszystkim na młodzież i dzieci, czyli jakość edukacji i próby zatrzymania ich w naszym mieście poprzez oferowanie im wysokiej jakościowo i wartościowo edukacji – tłumaczy.
Strategia Rozwoju Gminy musi zostać zatwierdzona przez Radę Miasta do końca tego roku, wcześniej zostanie udostępniona do wglądu mieszkańcom, którzy będą mogli wnosić do niej swoje uwagi.

/bart/

Ważne wydarzenia