Ruszają konsultacje Strategii Rozwoju Miasta

Dziś rozpoczynają się konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030. Towarzyszyć im będą warsztaty strategiczne dotyczące gospodarki, obszaru przestrzenno-środowiskowego, a także społecznego funkcjonowania miasta.

Warsztaty strategiczne prowadzi prof. Andrzej Sztando, specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym i regionalnym ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
– Oczekujemy rzetelnej rozmowy na temat miasta, rozwoju miasta, aby sprostać wymaganiom mieszkańców i aby to miasto było też tworzone przez mieszkańców – wyjaśnia Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Podkreśla, że ważniejsze od wypracowania szczegółowych rozwiązań jest wskazanie kierunków rozwoju i celów do osiągnięcia. To na ich podstawie powstanie szczegółowy dokument, który ponownie na przełomie października i listopada będzie konsultowany z mieszkańcami.
Gmina Ostrowiec przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta dysponuje już wieloma cennymi informacjami dzięki konsultacjom, jakie były prowadzone przy tworzeniu Programu Rozwoju Lokalnego. – Ten program będzie taką wsadową do strategii – zaznacza wiceprezydent Smoliński.
Konsultacje i warsztaty strategiczne prowadzone są w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dziś odbyły się warsztaty wstępne. We wtorek i środę w godzinach 9.30-16 będą dotyczyć gospodarki, w czwartek i piątek spraw społecznych, a w kolejnym tygodniu – w poniedziałek i wtorek przestrzeni miejskiej i środowiska. W spotkaniach uczestniczyć może każdy zainteresowany mieszkaniec.
Strategia Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego ma zostać przedstawiona radnym pod koniec roku.

/mag/

Ważne wydarzenia