Rodzice znowu mogą się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

żródło: pixabay.com

Po wakacyjnej przerwie rodzice znowu mogą się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. – Tym razem należy się on tylko w razie zamknięcia z powodu COVID-19 przedszkola, żłobka, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – zaznacza Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS.

– Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy sprawują osobista opiekę nad dziećmi do lat 8. Nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, jest np. bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – informuje rzecznik ZUS.

Zasiłek przysługuje natomiast w sytuacji, gdy zajęcia lekcyjne odbywają się np. w trybie hybrydowym – czyli część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez nianię – mówi rzecznik Szkalej. – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w placówce ZUS-u. Mogą to również zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, do czego zachęcamy – dodaje.

Na razie świadczenie będzie można pobierać nie dłużej niż do 20 września. Okres ten może zostać wydłużony. Przypomnijmy, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

/paw/

Ważne wydarzenia