Karty pomysłów na rozwój miasta wstępnie ocenione? Które idą do dalszych prac?

Miasto zakończyło wstępną ocenę projektów, jakie na kartach pomysłów składali mieszkańcy miasta do tworzonego Programu Rozwoju Lokalnego. Dokument ten jest niezbędny, by pozyskać 42 miliony złotych z funduszy norweskich.

Spośród 105 zgłoszeń do dalszej pracy wybrano kilkadziesiąt zgodnych z regulaminem konkursu o grant oraz z celami wynikającymi z wcześniej przeprowadzonej diagnozy miasta. Mają być rozwijane – ponownie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, czy grupami nieformalnymi. – Mamy podpisany regulamin otwartego naboru partnera. Wraz z wnioskami i zgłoszonymi pomysłami zostanie opublikowany wkrótce na stronie internetowej urzędu. Chcę jeszcze raz zachęcić wszystkich mieszkańców do tego aby byli aktywni, bo ten wcześniejszy przykład aktywności pokazuje, że warto z tego skorzystać – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wyjaśnia, że pomysły wybrane do dalszych prac są podzielone na 3 obszary obejmujące sferę gospodarki i przedsiębiorczości, a także edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, atrakcyjnej przestrzeni oraz współpracy różnych środowisk. – Mnie osobiście najbardziej podobają się pomysły związane z przedsiębiorczością, budowaniu wizerunku miasta, jako atrakcyjnego do lokowania tu własnych firm, tworzenia nowych miejsc pracy. Ujął mnie też projekt wsparcia szkolnictwa wyższego i utworzenie wyższej szkoły technicznej dla północnej części województwa świętokrzyskiego byłoby dobrym pomysłem, tylko takiej o wąskiej specjalizacji – dodaje prezydent.
Ostateczny kształt projekty mają mieć na koniec tego miesiąca. Decyzje o przyznaniu grantów powinniśmy poznać pod koniec tego roku.
Pomysły, które nie trafiły do dalszych prac mają szansę realizacji ze środków własnych gminy lub w ramach innych projektów.

/mag/

Ważne wydarzenia