W Bodzechowie chcą zadbać o starszych, samotnych mieszkańców

źródło zdjęcia: pixabay

O budowie Domu Seniora przy wsparciu środków unijnych myśli samorząd Bodzechowa.


Wójt Jerzy Murzyn mówi, że systemowa opieka nad osobami starszymi staje się największym wyzwaniem dla samorządów i musi się znaleźć w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzechów na lata 2021 – 2027, nad którą trwają prace. – O to chodzi, by przygotowując strategię znaleźć słabe punkty gminy i starać się potem zdobyć środki finansowe – najlepiej zewnętrzne – żeby ten problem załatwić – tłumaczy.
W Bodzechowie pierwsze inicjatywy obejmujące opiekę nad najstarszymi mieszkańcami gminy już zostały podjęte.
– To Dom Seniora, który utworzyliśmy. Jednak jeden już dziś widać, że to nie wystarcza. To są usługi opiekuńcze, które realizujemy w gminie – wylicza wójt Murzyn. I dodaje, że widzi coraz pilniejszą potrzebę budowy Domu Spokojnej Starości.
– Nasze społeczeństwo się starzeje i potrzebuje opieki. Opieramy się tu na doświadczeniach Danii. Tam od lat buduje się domy spokojnej starości, w której zamieszkują osoby z pobliskich miejscowości, bo ludzie starsi lepiej się czują, gdy przebywają w znanej sobie okolicy – podkreśla wójt Bodzechowa.
Doświadczenia zdobywają też przypatrując się podobnym obiektom w regionie.
– Podpatrujemy wójta pobliskich Baćkowic, który taki dom założył. Mieszkaniec naszej gminy jest tam dyrektorem, jesteśmy z nim w stałym kontakcie, bo taki projekt trzeba dobrze przygotować. Napisać program, sposób finansowania, określić warunki opieki – wylicza wójt Murzyn.
Niewykluczone, że Dom Spokojnej Starości mógłby powstać w Miłkowie, gdzie stoi wolny budynek po dawnej szkole.
A to, jak ważne jest dostrzeżenie problemów społecznych pokazały przygotowania do opracowania poprzedniej strategii.
– Wtedy z opinii mieszkańców, nauczycieli, potwierdzonych pewnymi działaniami kontrolnymi wynikało, że dzieci i młodzież, szczególnie w tych rodzinach trudnych mają problem z dostępem do nauki języka obcego, dostępu do komputera, pomocy psychologa. W związku z tym napisaliśmy program i pozyskaliśmy na jego realizację 3 mln. zł ze środków unijnych – przypomina wójt Murzyn.
Za te pieniądze rok temu powstała świetlica środowiskowa w Miłkowie i siedem filii w kolejnych miejscowościach gminy.
Dzieci i młodzież mogą tam odrabiać lekcje przy wsparciu nauczycieli, uczyć się języków, brać udział w zajęciach dodatkowych. Mogą liczyć na pomoc psychologa, czy opiekę prawną. Do aktywności w świetlicach zachęcani są także rodzice.
A Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzechów na lata 2021 – 2027 ma być gotowa do końca tego roku.
Współtworzyć ją mogą także mieszkańcy. Na stronie internetowej urzędu można wypełnić ankietę, w której można wskazać swoje oczekiwania wobec samorządu i pomysły na rozwój gminy.

/joge/

Ważne wydarzenia