Zdawalność matury w Ostrowcu

żródło: pixabay.com

W Polsce tegoroczny egzamin ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 74 proc. maturzystów. W Ostrowcu – 5 procent więcej.

– Matura w tym roku w porównaniu do poziomu ogólnopolskiego wypadła bardzo dobrze. Poziom zdawalności w szkołach średnich w Ostrowcu wyniósł 79,57 proc. i jest on wyższy od krajowego – który jest zbliżony do wojewódzkiego i wynosi 73 proc. Maturę pomyślnie zdało 522 absolwentów. Bardzo serdecznie im gratuluję  – mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku z egzaminami maturalnymi lepiej poradzili sobie absolwenci liceów. Najlepsze wśród placówek publicznych jest II LO im. Joachima Chreptowicza. 97,2 procent uczniów tej placówki zdało egzamin. Tutaj maturę pisało 107 osób, zdało 104.
Dobrze wypadło również I LO im. Stanisława Staszica, którego 93,18 procent uczniów zdało pomyślnie egzamin. W szkołach technicznych najwyższy wynik zdawalności osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 czyli dawnego THM-u uzyskując 87,68 setnych procent.

Spośród ostrowieckich 656 maturzystów – 88 osób, czyli ponad 13 proc. nie zdało tylko jednego przedmiotu. Będą się mogli poprawić – 8 września. Muszą jednak do najbliższego piątku złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do powtórki matury z danego przedmiotu do dyrektora swojej szkoły.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości, a takich osób w Ostrowcu jest 46, czyli 7 proc. mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

/paw/

Ważne wydarzenia