Zakończyła się rewitalizacja parku na os. Spółdzielców

Miesiąc przed czasem zakończył się trzeci, kosztujący około 240 tysięcy, etap rewitalizacji parku na osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu. Cała rewitalizacja kosztowała prawie milion złotych.

– Rewitalizacja trwała 3 lata. W pierwszym etapie firma spoza Ostrowca wykonała fontannę z otoczeniem, czyli alejkami i rekultywacją terenów. W drugim etapie zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe. W tym roku wykonaliśmy boisko wyposażone w strefę gier, dołożyliśmy też nowe urządzenia fitness, ławki i kosze na śmieci – mówił na dzisiejszej konferencji Marek Zaręba, prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodał, że spółdzielnia z własnych środków dołożyła kilkadziesiąt tysięcy złotych na wykonanie dodatkowych nasadzeń roślin i prace poprawiające estetykę otoczenia.
– Miło się jest dzielić pieniędzmi. Miło jest się dzielić takimi inicjatywami. To jest dobra inwestycja z korzyścią dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, dlatego dziękuję za dobrą współpracę. W tym miejscu chciałbym zadeklarować, że jeżeli pojawią się następne źródła pieniędzy, to miasto będzie chciało inwestować wspólnie ze spółdzielnią – podkreślał prezydent Jarosław Górczyński, bo rewitalizacja parku była wykonana w partnerstwie z miastem.
Samorząd pomógł między innymi pozyskać środki z Unii Europejskiej, które pokryły 60% kosztów inwestycji.

/bart/

 

Ważne wydarzenia