Chreptowicz będzie prowadził elitarną klasę z zakresu cyberbezpieczeństwa

W II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu powstanie klasa o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

– Uczestniczyliśmy w projekcie „cyberklasa” i jako jedyni w województwie świętokrzyskim wygraliśmy ten konkurs. Będziemy tym samym jedyną szkołą, gdzie zostanie utworzona taka elitarna klasa. Jest ona przewidziana dla bardzo zdolnych uczniów, którzy mają zacięcie matematyczne, fizyczne a przede wszystkim informatyczne – podkreśla Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego.

Wspomniana klasa będzie liczyła maksymalnie 15 uczniów, którzy podczas rekrutacji uzyskają 150 punktów kwalifikacyjnych. – Będzie się tutaj liczył egzamin ósmoklasisty oraz oceny z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, informatyka i język angielski. Musi to być co najmniej ocena dobra – zaznacza Małgorzata Górecka- Smolińska, dyrektor ostrowieckiego Chreptowicza.

Program nauczania obejmie między innymi podstawy kryptografii, cyberbezpieczeństwa, czy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Zajęcia z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego będą rozrzeszone. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa.
– Podpisaliśmy porozumienie z Regionalnym Centrum Informatyki w Krakowie, które razem z Wojskową Akademią Techniczną pomoże nam w zakresie specjalnie wykwalifikowanej kadry. Absolwenci tego kierunku będą natomiast zyskują bardzo dużo. Będą mieli pełne predyspozycje ku temu, by stać się studentami WAT-u jak i wielu innych uczelni w kraju i za granicą.

W ramach programu powstanie 16 klas, po jednej w każdym województwie. Szkoły, które brały udział w programie musiały spełnić pewne kryteria. – Warunkiem koniecznym było uzyskanie min. 70 procent jeśli chodzi o wyniki matur na poziomie podstawowym w ciągu ostatnich trzech lat. Natomiast, jeśli chodzi o matematykę na poziomie rozszerzonym, to zdeklasowaliśmy inne szkoły, bo wykazaliśmy się bardzo wysoką zdawalnością – mówi Małgorzata Górecka- Smolińska. Przypomnijmy, że ostrowiecki 'Chreptowicz’ zajął 144 miejsce w Polsce w rankingu najlepszych liceów według Newsweeka i 3 miejsce w województwie świętokrzyskim.

Dodam, że MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych a nauka w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo w II LO w Ostrowcu rozpocznie się we wrześniu 2021.

/paw/

Ważne wydarzenia