Aktywny Samorząd. Trwa nabór wniosków

żródło: pixabay.com

Prawie 140 osób złożyło wnioski wnioski o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu 'Aktywny samorząd’. Wsparcie dotyczy m.in. likwidacji barier transportowych, barier w poruszaniu się, czy utrzymania aktywności zawodowej. W ramach tego programu osoby niepełnosprawne mogą liczyć także na pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym.

– W tej edycji dysponujemy kwotą ponad miliona złotych. Środki pochodzącą z PFRON-u – informuje Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu. – Do tej pory wpłynęło nam 17 wniosków na kwotę 88 tysięcy złotych w Module I. To są świeże wnioski, z tego miesiąca. Zaczynamy już podpisywać umowy i będziemy dokonywać wypłat. Natomiast w ramach Modułu II wpłynęło 120 wniosków, ale dotyczą one tylko i wyłącznie czesnego. Wypłaciliśmy do tej pory niespełna 137 tysięcy złotych. Kwoty dodatków będziemy wypłacali w późniejszym czasie. Wtedy, kiedy otrzymamy odpowiednie zaświadczenia od studentów – mówi.

Dyrektor Cudzik podkreśla, że ostrowczanie bardzo chętnie korzystają z możliwości wsparcia w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez zapewnienie opieki dla jej dzieci. Maksymalna kwota dofinansowania w tym obszarze wynosi do 300 zł miesięcznie na jedno dziecko. Rozliczanie z urzędem odbywa się na postawie faktur wystawianych przez żłobek czy przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.

Wnioski dotyczące likwidacji barier transportowych w poruszaniu się i w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym można składać do 31 sierpnia tego roku. Natomiast wnioski dotyczące zdobycia wykształcenia będzie można składać od 1 października 2020 r.

Dyrektor Cudzik zachęca do tego, by osoby uprawnione składały wnioski, bo pieniędzy nie zabraknie. – Jesteśmy otwarci na interesanta. Mamy środki na to i chcemy, żeby były one dobrze spożytkowane, żeby dotarły do osób niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, aby te potrzeby zostały w jak najszerszym stopniu zaspokojone, żeby nie trzeba było zwracać otrzymanych środków do PFRON-u.

Wnioski dotyczące dofinansowania wszelkich form kształcenia osób niepełnosprawnych można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Pozostałe przyjmowane są także elektronicznie. Pracownicy PCpR-u zachęcają do korzystania z internetowej platformy, bo to usprawnia i przyspiesza proces realizacji wniosków.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia