Liceum im. St. Konarskiego wyróżnione Certyfikatem Jakości KFON

Niepubliczne Liceum im. St. Konarskiego zostało nagrodzone i docenione Certyfikatem Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Wyróżnienie to zostało przyznane kilku placówkom w całej Polsce.

– Certyfikat ten przyznawany jest najlepszym placówkom oświatowym w Polsce jako potwierdzenie wysokich standardów nauczania i wychowania. Dedykowany jest placówkom zrzeszonym w Krajowym Forum Oświaty. Mogą się o niego ubiegać również inne placówki, jeśli oczywiście te idee KFON spełniają – mówi Kinga Wnuk, dyrektor Szkół im. St. Konarskiego w Ostrowcu i dodaje, że wśród określonych kryteriów formalnych i merytorycznych są m.in. spójność misji i idei szkoły z jej koncepcją, oddziaływanie na środowisko czy edukacyjna wartość dodana czyli wskaźnik pokazujący jakość pracy danej szkoły.

Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła Certyfikatu. Przyznawany jest na 6 lat z zastrzeżeniem, że może zostać cofnięty przed upływem terminu ważności jeżeli jakość pracy placówki się obniży. Kinga Wnuk podkreśla, że dla szkoły to wielkie wyróżnienie. – Dla nas jest to ogromna radość i nobilitacja. Szkoły Konarskiego i Przedszkole Smyk ciężko zapracowały na te certyfikaty. To wielka duma, że możemy się nimi pochwalić, i że organ zewnętrzny nas wyróżnił.

Warto dodać, że w sytuacji, gdy Kapituła nie zdecyduje o przedłużeniu certyfikatu, ponowne ubieganie się o niego jest możliwe nie wcześniej niż po upływie trzech lat.

/paw/

Ważne wydarzenia