Egzaminy praktyczne na kat. B od 15 czerwca

Od 15 czerwca ostrowiecki oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wznawia praktyczne egzaminy na kategorię B.

Jak mówi Jerzy Brożyna, kierownik oddziału od tego tygodnia można się już zapisywać na egzaminy.
– W pierwszej kolejności o możliwości zdania egzaminu praktycznego zostali poinformowani ci, którym pandemia koronawirusa uniemożliwiła przystąpienie do egzaminu – podkreśla.
Przypomina też, że kursanci i przystępujący do egzaminu zobowiązani są do przestrzegania specjalnych środków bezpieczeństwa.
– Kursant musi mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do budynku będzie miał zmierzoną temperaturę – mówi.
Jerzy Brożyna przypomina także o obowiązku wypełnienia oświadczenia epidemicznego, które można znaleźć na stronie internetowej ośrodka. Tam również znajdziemy więcej informacji na temat samych egzaminów.
Przypomnijmy, że od końca maja w ostrowieckim oddziale WORD można zdawać już egzaminy teoretyczne z kategorii A i B, a także egzamin praktyczny z kategorii A.
/bart/

Ważne wydarzenia