Do szkół wróciła tylko garstka dzieci

facebook/psp nr 5

Tylko połowa spośród 60 uczniów klas I-III, którzy zgodnie z deklaracjami rodziców mieli dziś wrócić do szkół, faktycznie pojawiło się w placówkach. Od dziś w szkołach podstawowych ruszają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, a także konsultacje dla ósmoklasistów.

– Reżim sanitarny wyznaczony przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przestrzegany. W salach nie będzie więcej niż 12 uczniów. W jednym wypadku wyraziłem zgodę na 14 uczniów, na co pozwalają przepisy. Także tam ten reżim będzie zachowany, odległości będą zachowane i wszystkie te dzieci, które będą chciały skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, czy z konsultacji, znajdą taką możliwość – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta w Ostrowcu. Zaznacza, że cały czas szkoły prowadzą naukę zdalną, a zajęcia w szkole mają charakter opiekuńczy, choć dzieci w świetlicach realizują ten obowiązek, odrabiają też zadania domowe.
Dodajmy, że w szkołach publicznych, prowadzonych przez gminę wszystkich uczniów klas I-III jest blisko 1250. Spośród wszystkich 454 ósmoklasistów chęć udziału w konsultacjach przedmiotowych przed egzaminem zgłosiło 149 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia podwoiła się liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Dziś rodzice przyprowadzili 65ro dzieci.

/mag/

Ważne wydarzenia