Złożenie PIT za 2019 rok przedłużone do 1 czerwca

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT. W normalnych warunkach – dziś byłby ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Jednak w tym roku, w związku z epidemią koronawirusa – mamy na to czas do 1-ego czerwca. Kto rozlicza się na drukach PIT-37-em i PIT-38-em w usłudze Twój e-PIT – może się spodziewać, że system już dziś przyjmie jego wypełnione zeznanie.

Nie zmienił się za to termin, w jakim otrzymamy zwrot ewentualnej nadpłaty.
– Jeśli PIT został złożony elektronicznie lub przez usługę Twój e-pit lub zatwierdzony przez e-deklaracje, to my zwrotów nadpłat dokonujemy w ciągu 45 dni. Jeśli PIT został złożony w wersji papierowej, to w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia takiego zwrotu dokonujemy nadpłaty. W przypadku wygenerowania zeznania podatkowego automatycznie i wyjdzie z niego nadpłata, to my również tą nadpłatę w ciągu 45 dni zwrócimy. Chyba, że podatnik złożył korektę zeznania podatkowego do tego PIT, to wtedy termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od daty wpłynięcia tej korekty – wyjaśnia Mirosław Sejdziński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu.

Jeśli jednak z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na jego zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki.

Warto przypomnieć, że do czerwca nasze rozliczenie można skorygować, zarówno w systemie Twój e-PIT, aplikacji e-Deklaracje, jak i na papierze.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia