Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony tylko do 3 maja

żródło: pixabay.com

Do niedzieli, 3 maja przedłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci, które siedzą w domach, bo żłobki, przedszkola i szkoły są pozamykane.

Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS województwa świętokrzyskiego, przypomina, że z tej formy wsparcia mogą skorzystać rodzice dzieci do 8 roku życia. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. – Pamiętajmy, że z zasiłku mogą skorzystać także rodzice dzieci, którzy na co dzień korzystają ze wsparcia niani lub opiekunów dziennych – mówi. Dodaje, że zawsze należy poinformować swojego pracodawcę, o fakcie korzystania z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. – Pamiętajmy, że zasiłek ten nie wlicza się do tego 60-dniowego zasiłku tzw. standardowego. Druk formularza, który dostępny jest na stronie internetowej ZUS-u, zanosimy bezpośrednio do swojego pracodawcy, jeśli to on wypłaca nam taki zasiłek. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek, to formularz trafia bezpośrednio do naszej placówki – informuje rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS.

Dodam, że szkoły zostały zamknięte do 24 maja. Ale według zapowiedzi rządu, jeszcze w tym tygodniu zostaną przedstawione decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia form opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia