Trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku na nową kadencję

Do 20 marca prowadzona jest rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na drugą dwuletnią kadencję. Pierwsza potrwa do 17 maja. Kandydować mogą uczniowie lub studenci w wieku od 15 do 24 lat, mieszkający na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy działają w młodzieżowych organizacjach lub grupach formalnych i będą w stanie pogodzić swoją aktywność z obowiązkami młodzieżowego radnego. – Nie ma podziału na terytorium przy naborze. Mamy do 45 miejsc w podziale na grupy, które mogą zgłosić swoich przedstawicieli. Są to młodzieżowe rady miast i gmin, samorządy szkolne i studenckie oraz organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży – mówi Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.swietokrzyskie.pro w zakładce Młodzieżowy Sejmik. Wyboru nowych radnych dokona Kapituła Młodzieżowego Sejmiku.
Dyrektor Solińska-Pela podkreśla, że młodzi radni mają realny wpływ na decyzje podejmowane przez dorosły Sejmik. – Młodzież regularnie konsultuje projekty uchwał dotyczące na przykład programów stypendialnych, ale włączyła się też w prace nad strategią rozwoju województwa – mówi. – Bardzo dużo udało się młodzieży zrobić przez te dwa lata. Przede wszystkim młodzież wzięła czynny udział w przygotowaniu rekomendacji do strategii rozwoju województwa na nową perspektywę finansową i ich propozycje spotkały się z ciepłym przyjęciem środowiska naukowego, które pracuje nad strategią – dodaje. Rekomendacje młodzież podzieliła na dwie części. Jedna, dotycząca zaangażowania obywatelskiego młodzieży, to szereg propozycji kontynuowania działań w ramach programu Świętokrzyskie dla Młodych. Druga dotyczy przedsiębiorczości młodych i działań w zakresie ochrony środowiska i czystego powietrza.

/mag/

Ważne wydarzenia