Miasto wybrało wykonawców II etapu projektu „Ekologiczny Transport Miejski”

Gmina rozstrzygnęła przetarg na realizację najważniejszego etapu projektu 'Ekologiczny Transport Miejski’, czyli m.in. zaprojektowanie i budowę nowej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu z budową dróg dojazdowych i modernizacją oświetlenia ulicznego.

Warta ponad 16 milionów złotych inwestycja musi zostać wykonana do końca 2022 roku. Jest podzielona na trzy części. Budynek nowej bazy MZK przy ulicy Samsonowicza zaprojektuje i wybuduje firma ADMA z Rytwian. Drogę do niej wraz z parkingiem 'Park and Ride’ dla samochodów przy bazie oraz 'Bike and Ride’ dla rowerów przy ulicy Świętokrzyskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Modernizacją oświetlenia wzdłuż ulic Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Jana Pawła II i Sandomierskiej zajmie się z kolei konsorcjum trzech ostrowieckich firm Hutnik, Elektrobud i ELMA.
I to właśnie modernizacja oświetlenia na ekologiczne rozpocznie się najwcześniej. Artur Majcher, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu mówi o przełomie lipca i sierpnia.  – Liczymy, że w sierpniu powinniśmy rozpocząć część dotyczącą budowy bazy dla przewoźnika i pod koniec tego roku lub na początku przyszłego mamy nadzieję mieć już decyzję ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dróg jest długotrwała, ale zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2022 roku i ten termin realizacji nie jest zagrożony – mówi naczelnik Majcher.
Przypomnijmy, że pod koniec roku podpisana została umowa na realizację – wraz ze starostwem powiatowym – drugiej części projektu 'Ekologiczny Transport Miejski’, który obejmuje przebudowę ulicy 11 Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej ze ścieżkami rowerowymi, zatoczkami autobusowymi i bus pasami oraz budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Samsonowicza i 11 Listopada. W ramach projektu wymieniane są także wiaty przystankowe na terenie miasta, a miejski przewoźnik powiększy tabor o 15 autobusów ekologicznych.

 

/mag/

Ważne wydarzenia