Wiosna zimą nie wszystkich cieszy

W środku zima wiosna w pełni. W Szczecinie kwitną wiśnie japońskie i jabłonie, wzeszły też rośliny cebulowe, jak krokusy. Rośliny pąki puszczają w całym kraju, zachęcone wysoką temperaturą. Wczesną wegetację z niepokojem obserwują sadownicy, bo mróz z łatwością może uszkodzić budzące się do życia krzewy. Zaniepokojeni są też leśnicy. – Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski planuje w tym roku nasadzenia w ramach odnawiania lasu na obszarze ponad 300 hPa. Plany te może zepsuć susza – mówi nadleśniczy Adam Podsiadło. – Brak wody, a szczególnie wody z postaci śniegu, który oddaje wilgoć w sposób długotrwały i zrównoważony jest bardzo niepokojący. Wierzymy, że tak jak w ubiegłym roku, co jakiś czas deszcz będzie padał i nasze odnowienia będą mogły przetrwać – dodaje. Nadleśniczy Podsiadło wyjaśnia też, że niekorzystne tendencje wynikające z ocieplania klimatu obserwują od lat, dlatego sukcesywnie przebudowują drzewostany z sosnowych na mieszane. – Sosna jest gatunkiem borealnym, który przyszedł do nas wraz ze zlodowaceniem ze Skandynawii. Większość gatunków, które dziś sadzimy, to gatunki liściaste, które znacznie lepiej znoszą suszę i przebudowujemy lite drzewostany sosnowe na drzewostany mieszane, złożone z różnych gatunków jak dąb, buk, brzoza, osika. To piękne gatunki, które są naszą nadzieją – zaznacza.
Nadleśniczy Adam Podsiadło mówi też, że skutki ocieplenia klimatu dotknąć mogą wszystkich. Zwraca uwagę, że zjawisko ciągłej suszy nie jest obojętne dla ujęcia wody dla Ostrowca. – Tej wody jest coraz mniej – podkreśla.

 

/mag/

Ważne wydarzenia