Bezdomni w Ostrowcu mogą liczyć na pomoc

źródłó: pixabay.com

Zima to trudny okres dla osób bezdomnych. Mimo jej łagodnego przebiegu, pracownicy socjalni apelują, by nie bagatelizować problemu jakim jest bezdomność. Jak podaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, takich osób jest w Ostrowcu ok 100.
– Oferujemy osobą bezdomnym pomoc nie tylko finansową, ale także ubezpieczenia zdrowotne o których często takie osoby zapominają. Oczywiście muszą spełniać pewne kryteria dochodowe. Wtedy nasz ośrodek może objąć takie osoby stosownym ubezpieczeniem na okres 3 miesięcy – mówi Joanna Pietruszka, starszy specjalista i koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Osoby bezdomne mogą liczyć na ciepły, darmowy posiłek. Muszą się jednak zgłosić do MOPS-u, gdzie otrzymają stosowną decyzję. Posiłki mogą zjeść w dwóch stołówkach prowadzonych przez fundację 'Pomocna Dłoń’. Natomiast osoby, które nie chcą korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zjeść bezpłatny posiłek w Jadłodajni u Anioła.

Jak podkreśla Justyna Pietruszka, pracownicy Ośrodka prowadzą także programy, które mają pomóc wyjść z bezdomności.
– Prowadzimy szeroki program prac socjalnych z osobami bezdomnymi. Staramy się aktywizować takie osoby, kierować na różnego rodzaju kursy, szkolenia do centrum integracji społecznej, aby podjęły tam zatrudnienie socjalne. Pracujemy też nową metodą pt „Organizacja Społeczności Lokalnej”. Polega ona na aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
Na terenie Ostrowca działa również noclegownia, która zapewnia schronienie bezdomnym. Mogą tam przenocować ale pod warunkiem, że są trzeźwe. W noclegowni mogą także skorzystać z kąpieli.

W opiece nad osobami bezdomnymi MOPS współpracuje z policją i strażą miejską.
– Wymieniamy się informacjami, co pomaga odnajdywać osoby bezdomne i zapewnić im odpowiednią pomoc lub miejsce noclegowe – tłumaczy Joanna Pietruszka.
I zachęca, by informować służby kiedy widzimy osobę bezdomną śpiącą na klatce schodowej, czy gdzieś na ulicy. To może uratować jej życie.
Bezdomni na terenie Ostrowca to w głównej mierze mężczyźni powyżej 40-ego roku życia, ale zdarzają się o wiele młodsi w przedziale 20-30 lat. Powodami bezdomności są w głównej mierze eksmisje z mieszkań po rozwodach, nadużywania alkoholu i problemy prawne.
Dane z marca zeszłego roku wskazują, że w Polsce jest ok. 30 tys osób pozbawionych własnego domu.

/błaż/

Ważne wydarzenia