W Ostrowcu place zabaw tylko dla sprawnych dzieci – zauważa radny powiatowy i podejmuje inicjatywę

W Ostrowcu nie ma placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi – zwraca uwagę Robert Rogala, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” i radny powiatowy. Do przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego złożył interpelację w tej sprawie.

Stanie ona na najbliższej sesji. – W całej Polsce pojawiają się takie urządzenia na placach zabaw i uważam, że także u nas powinny się pojawić, na początek chociaż na jednym.  Jeżeli będą powstawać nowe place zabaw, dobrze by było, żeby od razu planować montaż takiego urządzenia – mówi i wyjaśnia, że myśli o urządzeniach, z których mogą korzystać zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i pełnosprawni rówieśnicy, bo chodzi o ich integrację, a także równy dostęp wszystkich mieszkańców do tego, co oferuje miasto. – Chodzi o to, żeby także dzieci niepełnosprawne, integrując się z rówieśnikami, także mogły korzystać z placu zabaw, bo wiele dzieci, na przykład jeżdżących na wózku inwalidzkim, nigdy nie korzystało z huśtawki, czy karuzeli – podkreśla Robert Rogala. Dodaje, że koszt zakupu takiego urządzenia zabawowego nie jest większy od tradycyjnego, a korzyści czerpać mogą wszyscy. Jak mówi, potrzebę zgłosili mu dorośli już podopieczni „Szansy” i ich rodziny. Apel ma zostać skierowany do włodarzy wszystkich gmin powiatu.

 

/mag/

Ważne wydarzenia