Podatki w górę i nowa opłata miejscowa w Bałtowie

Podatki w górę, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i nowa opłata miejscowa dla turystów. 20 grudnia w trybie nadzwyczajnym Henryk Cichocki, pełniący funkcję Rady Gminy Bałtów, po jej odwołaniu w drodze referendum, przyjął uchwały o zmianie stawek podatków i opłat lokalnych.
– Jesteśmy bardzo zadłużeni jako gmina. Mamy poważne problemy związane z budżetem – mówi Henryk Cichocki. Wyjaśnia, że gmina z rocznym budżetem wynoszącym nieco ponad 18 milionów złotych ma około 11 milionów zadłużenia i znalezienie dodatkowych wpływów, jak wprowadzona opłata miejscowa, było konieczne. – Wprowadziliśmy opłatę 2 zł od turysty, który spędzi dobę w jakimkolwiek ośrodku noclegowym na terenie gminy – wyjaśnia.
Do budżetu gminy trafi 80 proc. kwoty pobieranej w hotelach, pensjonatach, czy prywatnych kwaterach agroturystycznych. Pozostałe 20 proc. zostanie u przedsiębiorcy. Warto dodać, że turysta za pobyt z noclegiem z Bałtowie zapłaci tyle samo, co za pobyt w Zakopanem, Wiśle, czy Toruniu, czyli 2 złote za osobodobę. Tydzień – czteroosobową rodzinę będzie kosztował więc o 48 złotych więcej niż dotąd, chyba, że swoją cenę obniżą przedsiębiorcy. Od stycznia w Bałtowie w górę idzie też podatek od nieruchomości, a konkretnie stawki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Gmina podnosi też podatek rolny, obniża podatek od środków transportowych, tak, żeby mieszkańcy nie rejestrowali – np. ciągników w gminach ościennych, gdzie stawki te są stosunkowo niskie.
Mieszkańcy gminy Bałtów – więcej w tym roku zapłacą także za wywóz śmieci. Zmianie ulega również sposób naliczania opłaty. Od stycznia wynosi ona 14 złotych od każdego mieszkańca gospodarstwa domowego, w którym śmieci są segregowane. Tam, gdzie będzie z tym problem, wysokość opłaty wyniesie 28 złotych od osoby.
– W przyszłym roku z inwestycjami na terenie gminy będzie problem – mówi Henryk Cichocki pytany o projekt budżetu na przyszły rok. Sesja budżetowa w Bałtowie – pod koniec miesiąca.

/mag/

Ważne wydarzenia