Powiat ma budżet na 2020 rok

Przy 6 głosach przeciwnych radnych z klubu PiS Rada Powiatu Ostrowieckiego przyjęła na ostatniej sesji budżet na 2020 rok. – Budżet ten jest pochodną sytuacji, jaką zastaliśmy po zmianie władzy. Przez 2019 rok staraliśmy się, jako zarząd powiatu, nie doprowadzić do programu naprawczego, który mogła narzucić Regionalna Izba Obrachunkowa. Widząc potrzeby i skalę zaniedbań wprowadziliśmy własny program, aby zrealizować ustawowe zadania. Elementy tego programu widać także w projekcie budżetu na rok przyszły – rozpoczęła jego prezentację starosta Marzena Dębniak. – Zadłużony na ponad 57 milionów złotych powiat ostrowiecki posiada zerową zdolność kredytową i Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgodzi się na zaciągnięcie kolejnego kredytu. Także to legło u podstaw konstrukcji tego budżetu – podkreślała starosta Dębniak. Wymieniała inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku. Powiat w ciągu dwóch lat przeznaczy 4 miliony złotych na budowę lądowiska dla helikopterów przy szpitalu. W przyszłym – zarezerwowali na ten cel milion złotych i drugi na doposażenie nowego pawilonu SOR. Konieczne będzie też pokrycie drugiej części straty szpitala za 2018 rok w wysokości 6 milionów. Najwięcej pochłoną wydatki na oświatę. Do wstępnie zapisanych 60 milionów z subwencji oświatowej powiat z własnych pieniędzy będzie musiał dołożyć 6 milionów.
Pomoc społeczna ma w przyszłym roku pochłonąć 16 milionów złotych. Po stronie dochodów projektu budżetu zapisano 154 miliony złotych, a po stronie wydatków 159. To oznacza, że budżet będzie deficytowy. Starosta Dębniak podkreśla, że powiat może osiągnąć stabilizację w 2022 roku, pod warunkiem utrzymywania dyscypliny finansowej.
Zdaniem radnych PiS, którzy głosowali przeciw, budżet na przyszły rok byłby pusty, gdyby nie ich sukcesy z poprzedniej kadencji. – Widać brak pomysłów na rozwój powiatu ostrowieckiego. Poza realizacją krytykowanych tak często zadań poprzedników, nowych zadań jest niewiele. Zarząd kierowany przez poprzedniego starostę Zbigniewa Dudę nie narzekał na poprzedników, chociaż zastał powiat z takim samym zadłużeniem, jak Państwo – mówił Zbigniew Duda, prezentując stanowisko swojego klubu.
Za przyjęciem projektu budżetu na ten rok głosowało 14 radnych.

/mag/

Ważne wydarzenia