Mieszkańcy gminy Bałtów wybiorą nową Radę Gminy 23 lutego

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Bałtów po niedawnym referendum i odwołaniu rady w trakcie kadencji  odbędą się 23 lutego przyszłego roku. 17 grudnia premier podpisał także akt powołania komisarza rządowego, który do czasu wyboru nowych radnych będzie pełnił rolę Rady Gminy Bałtów. Został nim Henryk Cichocki, jeden z inicjatorów referendum.
Znany jest już także cały kalendarz wyborczy. – 9 stycznia upływa czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Do 13 stycznia komitety mogą zgłaszać kandydatów do gminnej komisji wyborczej w Bałtowie i najpóźniej 15 stycznia poznamy skład tej komisji wyborczej, która będzie właściwa do tego, żeby przyjąć, rozpatrzeć i zarejestrować listy kandydatów na radnych. Na to komitety mają czas do 29 stycznia – mówi Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Samo głosowanie odbędzie się 23 lutego w godzinach od 7.00 do 21.00.
Warto dodać, że do komisarza wyborczego nie wpłynęło dotąd żadne zgłoszenie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

/mag/

Ważne wydarzenia