Prezydent Górczyński zapowiada: podatki w Ostrowcu nie wzrosną

Czy w przyszłym roku podatki od nieruchomości i środków transportowych w Ostrowcu pozostaną na tym samym poziomie co teraz? Nad uchwałami w tej sprawie obradować będą radni na najbliższej sesji.

– Łatwo jest sięgnąć do kieszeni mieszkańca, podnieść podatki i rozdawać pieniądze, jednak takie gospodarowanie na dłuższą metę nikomu nie służy. Już teraz obserwujemy, że niektórym samorządom coraz trudniej spiąć budżet, bo otrzymują coraz więcej zadań do realizacji, a nie idą za tym pieniądze – mówi prezydent Jarosław Górczyński
– My w Ostrowcu Świętokrzyskim nie będziemy podnosić żadnych podatków na które wpływ ma gmina i zaproponuję na sesji by te podatki piąty rok z rzędu były stabilne i przewidywalne – podkreśla.
Prezydent Górczyński dodaje, że spinanie budżetu miasta jest bardzo trudne, gdy wszystko drożeje, tak jak na przykład energia elektryczna. . – Wymaga to wysiłku i mądrego gospodarowania wielu miejskich instytucji i podległych nam spółek – wyjaśnia.
– Miasto jest przygotowane na to, aby bez podnoszenia podatków mieć dobry budżet, nie zadłużać się na przyszłość i mieć rezerwy finansowe na realizację kolejnych inwestycji – mówi.
Przypomnijmy, że obecnie podatek od gruntów dla działalności gospodarczej wynosi 73 grosze za metr kwadratowy, a od budynków około 21zł za metr kwadratowy. Dla mieszkańców nieprowadzących działalności gospodarczej stawka podatku od budynku wynosi 60 groszy za metr kwadratowy. Jeśli chodzi o podatek od środków transportu, roczna kwota waha się od 513 zł do 940 zł w zależności od tonażu zarejestrowanego w gminie pojazdu.
/bart/

Ważne wydarzenia