Mieszkańcy zdecydowali. Co dalej po referendum w Bałtowie?

Mieszkańcy zdecydowali w niedzielnym referendum o odwołaniu Rady Gminy Bałtów po roku kadencji. Mandaty radnych wygasną z chwilą opublikowania protokołu z wynikami referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

– Taki wniosek do Urzędu Wojewódzkiego skierujemy jeszcze dziś – mówi Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
– Osobę, która pełni rolę Rady Gminy w Bałtowie niezwłocznie wyznacza Prezes Rady Ministrów – dodaje.
Premier zarządza także wybory przedterminowe. Powinny się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum.
A przypomnijmy, że wzięło w nim udział 1277 osób, czyli o 44 osoby więcej niż potrzebna liczba 60. procent wyborców, którzy dokonali wyboru odwołanego organu do tego, by referendum było ważne.
Zdecydowana większość, bo 1208 osób głosowała za odwołaniem rady, 43 były przeciw i aż 26 głosów było nieważnych.
Referendum, jak informuje też dyrektor Michcik, przebiegało spokojnie i bez zakłóceń.

/mag/

Ważne wydarzenia