Urlop ojcowski – zobacz komu przysługuje

Każdemu świeżo upieczonemu tacie przysługuje urlop ojcowski. Jednak aby go otrzymać, mężczyźni muszą przestrzegać konkretnych zasad. Możliwość skorzystania z tego świadczenia pojawia się w momencie narodzin dziecka bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie. Warto dodać, że urlop tacierzyński przysługuje nie tylko ojcu biologicznemu, lecz także adopcyjnemu. W tekście przedstawimy najważniejsze informacje związane z tego rodzaju przywilejem.

Ile trwa urlop ojcowski?

Urlop ojcowski trwa 14 dni, jednak nie ma obowiązku, aby wykorzystać go jednorazowo. Pracownik ma prawo do wnioskowania o to świadczenie także w mniejszym wymiarze bądź w dwóch częściach, przy czym należy pamiętać, że każda z poszczególnych części nie może być krótsza niż 7 dni. Warto zauważyć, że do urlopu tacierzyńskiego wliczane są zarówno weekendy, jak i dni wolne od pracy. Ustawodawca nie przewiduje przedłużenia tego okresu w przypadku urodzenia bliźniaków czy trojaczków.

Kiedy przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop tacierzyński przysługuje każdemu mężczyźnie w związku z narodzeniem lub przysposobieniem dziecka, do momentu:
ukończenia przez potomka 24. miesiąca życia,
upłynięcia 24. miesięcy od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie orzekające przysposobienie, a dziecko nie ukończyło 7. roku życia. W wyjątkowych sytuacjach, a szczególnie wtedy, gdy podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, tego rodzaju świadczenie przysługuje aż do momentu ukończenia przez ucznia 10 lat.

Jak skorzystać?

Pracownik, który zamierza skorzystać z urlopu, jest zobowiązany do złożenia u pracodawcy odpowiedniego wniosku. Oświadczenie powinno zostać dostarczone nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Najważniejsze informacje, które należy umieścić w dokumencie to: imię i nazwisko oraz okres, w trakcie którego będzie wykorzystywany urlop. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć:
● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
● niezbędne jest także oświadczenie pracownika z informacją czy korzystał z tego rodzaju świadczenia lub jego części,
● kopię prawomocnego postanowienia o przysposobieniu dziecka, jeśli ojciec ubiega się o urlop na dziecko przysposobione,
● dodatkowo także kopię o prawomocnej decyzji sądu o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeżeli została ona wydana.

Urlop ojcowski a urlop macierzyński

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oboje rodziców przebywało na poszczególnych urlopach w tym samym czasie. Przywilej ten przysługuje każdemu ojcu, niezależnie od tego, czym zajmuje się aktualnie drugi rodzic. Warto dodać, że urlop ojcowski jest samodzielnym świadczeniem i można korzystać z niego niezależnie od tego, czy matka znajduje się na tzw. “macierzyńskim”.

Co z działalnością gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca, który zostaje ojcem, posiada możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu tacierzyńskiego. Jednak dopiero wtedy, gdy spełni ściśle określone warunki. Przede wszystkim jest on zobowiązany do terminowego oraz dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w tym okresie działała, ponieważ w odróżnieniu od ojca mającego status pracownika nie nabywa on praw do dni urlopowych. Zatem bez problemu może wykonywać on swoją pracę.
Pojawienie się na świecie nowego członka rodziny to wyjątkowy czas dla rodziców. Szczególnie jego pierwszy rok życia jest niezwykle ważny w kontekście rozwoju. Dlatego podczas tego okresu nie ma nic cenniejszego niż przebywanie z maluchem. Aktualnie już nie tylko mamy mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego. Swój przywilej w postaci urlopu ojcowskiego mają też tatusiowie.

Ważne wydarzenia