Gmina rozstrzyga przetarg na budowę Ogrodu Zdrowia na Ogrodach

Dwie firmy zgłosiły się do ogłoszonego po raz kolejny przez gminę Ostrowiec przetargu na wykonanie Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody i tym razem różnica między zaplanowaną przez gminę kwotą, a najniższą ofertą firmy nie jest duża. Gmina inwestycje chce wykonać za 1 milion 985 tysięcy złotych, a najniższa oferta, którą złożył ostrowiecki Dromar, nieznacznie przekracza 2 miliony 55 tysięcy. Inwestycja, jeżeli samorząd zdecyduje się dołożyć brakującą kwotę, miałaby zostać zrealizowana do połowy grudnia 2020 roku w trzech etapach.

– W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z budową nawierzchni, w tym chodników. W drugim etapie montowane będą urządzenia placu zabaw, małej architektury, pergoli. Trzeci etap inwestycji to już nasadzenia zieleni, budowa ogrodu sensorycznego oraz nawierzchni ścieżki zmysłów. Mamy zaplanowane elementy związane z sensoryką, czyli oddziaływaniem na różne zmysły. Będą to m.in.takie rośliny, które wydzielają różne i określone zapachy, różnobarwne rośliny kwitnące, które oddziałują na zmysł wzroku, a także ścieżki sensoryczne wykonane z różnych nawierzchni, na przykład z bardzo drobnego kruszywa, szyszek, kory – mówi Artur Majcher, naczelnik wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu. Ogród ma powstać na skwerze obok żłobka, przedszkola i boiska za szkołą nr 5, gdzie prowadzone są już pierwsze roboty. – Tam prowadzone są już prace budowlane związane z budową nowego oświetlenia i nowego zasilania do tego oświetlenia – dodaje naczelnik Majcher.

Decyzja o podpisaniu umowy lub ponownym unieważnieniem przetargu może zapaść pod koniec przyszłego tygodnia.

/mag/

Ważne wydarzenia