Remondis odwołał się od wyników postępowania na wywóz śmieci w Ostrowcu

Przynajmniej na razie gmina Ostrowiec nie podpisze umowy z konsorcjum firm Fart BIS i Fart z Kielc, której ofertę na wywóz i zagospodarowanie odpadów na najbliższe dwa lata uznała za najkorzystniejszą. Miało to nastąpić po uprawomocnieniu się postępowania dziś lub jutro (13/14 listopada). Remondis, który także zabiegał o zamówienie gminy, ale swoje usługi wycenił na kwotę o ponad 7 milionów wyższą, złożył wczoraj odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zamawiający, czyli gmina, musi się teraz wstrzymać do momentu wydania orzeczenia przez Izbę. Ta na rozpoznanie odwołania ma 15 dni.

Przypomnijmy, że Remondis, który obecnie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w Ostrowcu zaproponował w przetargu kwotę 26,5 mln. zł, Konsorcjum 19 milionów 300 tysięcy.

 

/mag/

Ważne wydarzenia