Naukowcy będą badać procesy zachodzące w nowej oczyszczalni ścieków w Kunowie

14 listopada oficjalnie otwarta zostanie nowa oczyszczalnia ścieków w Kunowie. Ciekawostką jest fakt, że zachodzące w niej procesy będą obiektem badań naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska przy Katedrze Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej we współpracy z firmą Schwander Polska, czyli wykonawcą inwestycji.


– Naukowcy będą badać identyfikację przebiegu procesów technologicznych w reaktorach z określeniem przemian podstawowych parametrów, procesy mikrobiologiczne czy wykonywać testy technologiczne – mówi burmistrz Lech Łodej.
Ponadto pracownicy naukowi sprawdzą, jak nowoczesne technologie zastosowane w oczyszczalni, czyli między innymi fotowoltaika wpłyną na zużycie energii, a także opracują wytyczne do projektowania i optymalizacji systemu sterowania i automatyki w reaktorach.
Prace badawcze mają potrwać 12 miesięcy.
Przypomnijmy, że oddana do użytku pod koniec września oczyszczalnia kosztowała blisko 16 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów dofinansowała Unia Europejska. Zastąpiła wybudowaną jeszcze w latach 70tych przyzakładową oczyszczalnię ścieków.

/bart/

Ważne wydarzenia