LGD „Krzemienny Krąg” wręczyło granty stowarzyszeniom pozarządowym

Lokalna Grupa Działania 'Krzemienny Krąg’ wręczyła wczoraj 12-stu organizacjom pozarządowym granty w wysokości 25 tysięcy. To pierwszy raz kiedy 'Krzemienny Krąg’ uzyskał tak wysokie finansowanie w ramach lokalnej strategii rozwoju. W sumie to aż 300 tys zł. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie w różnych obszarach.
– Były to trzy elementy. Po pierwsze na co przeznaczone zostałby te środki. Czyli zakup sprzętu, namiotów, komputerów, drukarek, materiały promocyjne czy drony – mówi Jarosław Kuba, prezes LGD Krzemienny Krąg.
Inną możliwością, była chęć modernizacji własnych siedzib – remonty, czy adaptacje pomieszczeń do własnych potrzeb.
Trzecią grupę stanowiły projekty organizacji warsztatów edukacyjnych, czy zwiększanie kompetencji swoich pracowników. Jednym ze stowarzyszeń, które otrzymało grant jest 'Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej’.
– Nasz projekt dotyczył wsparcia na 18-lecia „Przyjaciół Ziemi Kunowskiej”. Chcemy zorganizować wystawę Gienka Cierluka. Dodatkowo zakupimy sprzęt nagłaśniający oraz przeznaczyć część środków na „Kunowskie Zaduszki Muzyczne – mówił jego prezes Mirosław Radomski.
Samo stowarzyszenie korzysta i utrzymuję się właśnie dzięki takim dofinansowaniom. To pozwala im działać i organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wśród lokalnych stowarzyszeń, które pozyskały granty znalazły się także, m.in. 'Przyjazna Gmina Bałtów’, czy Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Bodzechów 'Lisiny Bodzechowskie’.

/błaż/

Ważne wydarzenia