Plan naprawczy szpitala przyjęty przez radnych na komisji zdrowia

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa ostrowieckiego Starostwa Powiatowego pozytywnie, choć niejednogłośnie zaopiniowała plan naprawczy szpitala. Jak informowaliśmy – 8 radnych było za jego przyjęciem, 3 przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu.
We wczorajszym posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych działających w lecznicy.
Piotr Karbowniczek, lekarz pulmonolog reprezentujący Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił uwagę, że likwidacja Zakładu Opieki Leczniczej przerzuci ciężar opieki nad pacjentami na pozostałe oddziały, co będzie wymagało zwiększenia tam opieki. Krytycznie odniósł się do zamiarów likwidacji Oddziału Otolaryngolicznego. Zwrócił uwagę, że są inne, bardziej zadłużone oddziały. – Dlaczego fizjoterapia i ginekologia dostaną szansę, a laryngologia nie? – pytał.
Dyrektor placówki Andrzej Gruza odpowiadał, że nie ma możliwości likwidacji ginekologii, ponieważ wtedy trzeba byłoby zlikwidować SOR, a powiat musiałby zwrócić ponad 10 milionową dotację, którą otrzymał na jego rozbudowę. Wymóg posiadania konkretnych oddziałów nakłada na lecznice sieć szpitali, w której jest także ostrowiecka placówka. .
Doktor Karbowniczek dodawał, że – jego zdaniem – plan naprawczy został przygotowany z dużą starannością i szczegółowością, i do większości punktów lekarze nie mają zastrzeżeń.
Z kolei Małgorzata Kaczmarska, przewodnicząca Związku Diagnostów Laboratoryjnych i Laborantów apelowała o ponowne przeanalizowanie kwestii płacowych dla pracowników tych branż. Zwróciła uwagę, że około 65 procent personelu stanowią osoby między 40-stym, a 60 -tym rokiem życia, co oznacza, że za chwilę zacznie brakować pracowników. – Kwoty zaproponowane przez panią starostę i pana dyrektora absolutnie nie satysfakcjonują. Obawiamy się, że młodzi pracownicy nie przyjdą do szpitala, by pracować za takie gaże. A to z kolei oznacza, że istniejący personel będzie przeciążony nadmiarem obowiązków. To przekłada się na jakość pracy – podkreślała.
Dodawała, że już teraz jej podwładni – diagności sygnalizują, że chcą poszukać innej pracy.
Przypomnijmy, że plan naprawczy przyjęty wcześniej przez zarząd powiatu zakłada likwidację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Otolaryngologicznego. Z drugiej strony przewiduje rozbudowę okulistyki, która daje szanse na większe przychody szpitala. Dyrekcja zabiega także o utworzenie nowych poradni. Od sierpnia działa już poradnia neurologiczna, a w listopadzie ma powstać poradnia ortopedyczna.
Poprzednie władze szpitala zostawiły go w tragicznej sytuacji finansowej. Za ubiegły rok zanotował stratę w wysokości 16,5 mln. zł, a zadłużenie wyniosło ponad 56 mln.

 

/joge, bart/

Ważne wydarzenia