Bezpłatna mammografia ponownie w Ostrowcu

W listopadzie od 12 do 15 listopada po raz kolejny w Ostrowcu organizowane będą bezpłatne badania mammograficzne. Mammobus stanie na parkingu przy starostwie powiatowym. Z programu bezpłatnych badań – przez 4 dni listopada – mogą skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Jak podkreśla Mariusz Łata, naczelnik Wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych Starostwa Powiatowego, akcja ma na celu uświadomić mieszkankom powiatu ostrowieckiego jak ważna jest profilaktyka w tym zakresie.
Badania mammograficzne, które starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przewidziało na 12 do 15 listopada 2019 roku są bardzo ważnym badaniem. Jak wszyscy doskonale wiedzą, umożliwia diagnozowanie jakichkolwiek zmian które mogą być podłożem zmian onkologicznych i dodaje, że wczesna diagnostyka pozwala uniknąć powikłań i przerzutów, co z kolei daje szanse na całkowite wyleczenie.

Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań już teraz mogą się zarejestrować telefonicznie pod numerem 42 254 64 10 albo na stronie www.medica.org.pl Kobiety, które nie zostały objęte programem profilaktyki raka piersi mogą takie badanie wykonać odpłatnie, koszt badania wynosi 80 zł.

/paw/

Ważne wydarzenia