Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego obradował w Ostrowcu

W ostrowieckim urzędzie miasta odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania oraz wręczenia nominacji nowo wyłonionym radnym.

W radzie zasiada 36 przedstawicieli z całego województwa. Ostrowiec ma ich 6 (troje uczniów z II LO im. Joachima Chreptowicza, a także uczniowie ze 'Staszica’, Katolickiego Zespołu Edukacyjnego i z Zespołu Szkół nr 3 czyli dawnego THM-u).

Pochodząca z gminy Kunów Julia Pająk, przewodnicząca młodzieżowego sejmiku mówiła, że swoimi działaniami chcą sprawić, by młodzi ludzie byli świadomymi obywatelami ziemi świętokrzyskiej. – Chcemy stwarzać lepsze warunki do rozwoju młodych ludzi, a także ich edukacji tak, by nie wyjeżdżali z regionu. Chcemy promować wśród młodzieży działalność obywatelską, żeby pokazać im, jakie to jest ważne, że to podnosi nasze kompetencje miękkie, które pomogą nam w przyszłości. Dzięki temu uczymy się współpracy, podejmowania odpowiednich decyzji – dodaje.

Julia Łata, zasiadająca w radzie sejmiku podkreślała, że ważne dla niej jest współdecydowanie o przyszłości młodzieży. – Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, że w jakimiś stopniu mogę decydować o tym co dzieje się w moim regionie, co się dzieje w województwie świętokrzyskim. Mam na to wpływ i bardzo mnie to motywuje, że mogę robić coś dla mojej małej ojczyzny.

Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
– stawiamy na aktywność obywatelską, którą chcemy wpisać w strategię, czyli dofinansowanie działających już programów dla młodzieży w województwie a także na zwrócenie uwagi na to, żeby młodzież szkolona była jako liderzy, aby coraz więcej osób mogło pracować z młodzieżą – mówiła Julia Pająk.

Młodzi radni podjęli także uchwałę w sprawie organizacji I Świętokrzyskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która odbędzie się w najbliższą środę w Kielcach.

/paw/

Ważne wydarzenia