Ważne dla tych, którzy chcą głosować

Wybory parlamentarne za nami, ale już wiosną przyszłego roku wybierać będziemy prezydenta kraju.
I podobnie jak w tych wyborach wiele osób będzie głosowało poza miejscem swojego zamieszkania.
W Ostrowcu uprawnionych do głosowania było 54 tysiące 19 osób. Spośród nich 471 pobrało z urzędu miasta zaświadczenia, które pozwoliły im głosować w dowolnym miejscu w kraju.

– To są takie doraźne zaświadczenia. Jeżeli ktoś wie, że w dniu wyborów nie będzie mógł zagłosować w miejscu zamieszkania, w swoim obwodzie to bierze to zaświadczenie i zgłasza się do wybranej komisji na terenie całego kraju. Po okazaniu takiego zaświadczenia będzie mógł zagłosować. To jest jednorazowa sytuacja – tłumaczy Beata Duda, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu.

To oznacza, że w kolejnych wyborach głosować możemy znów w miejscu swojego zamieszkania.
Czym innym za to jest wypisanie czy dopisanie się do rejestru wyborców. Jak podkreśla naczelnik Duda, w tym roku rekordowa liczba osób wypisała się z rejestru wyborców w Ostrowcu. Było ich aż 1737, a tylko 22 osoby dopisały się do rejestru. To ma związek ze zmianami miejsca zameldowania albo zamieszkania, na przykład wtedy, gdy wynajmuje się mieszkanie na podstawie umowy.

Naczelnik Duda zwraca uwagę, że jeżeli kiedyś ktoś dopisał się do rejestru w innym mieście – po powrocie do Ostrowca nie będzie mógł zagłosować nawet jeśli wciąż będzie tu zameldowany.
– Jeżeli ktoś, kiedyś pobrał wniosek i dopisał się do rejestru, a zdarzały się takie sytuacje, a minęło już parę lat i chciałby zagłosować w tych konkretnych wyborach, to pojawia się problem. Nie ma takiej możliwości, jeśli taka osoba pojawia się w dniu głosowania, a nie ma jej na spisie, bo ie było jej w rejestrze to nie można takiej osoby dopisać. Być może widnieje np. w rejestrze w innym miejscu.

To oznacza, że powinniśmy się wypisać z rejestru wyborców i dopisać do tego, gdzie aktualnie mieszkamy, czy pracujemy, by bez problemów móc wziąć udział w głosowaniu.

/paw/

Ważne wydarzenia