Placówka Gazownicza Polskiej Spółki Gazownictwa powróci do Ostrowca

Jeszcze w tym roku swoją działalność w dawnej siedzibie przy ulicy Zygmuntówka w Ostrowcu miała rozpocząć przywrócona po likwidacji w 2013 roku Placówka Gazownicza Polskiej Spółki Gazownictwa.

Termin ten – jak mówił dziś na konferencji prasowej Radosław Słoniewski, dyrektor zarządu PSG w Kielcach – dotrzymany nie zostanie, ale gazownictwo do Ostrowca wróci. – Nieruchomość jest już naszą własnością, wyłoniony został wykonawca, a inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj – informuje prezes Słoniewski.
– Niektóre przebudowy konstrukcyjne, spowodowały ,ze musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Zagospodarowane zostaną już istniejące budynki, a wszystkie remonty i inne działania na obiekcie powinny zakończyć się do końca Maja przyszłego roku, a sama placówka rozpocznie działanie od czerwca lub lipca.
W odtworzonym zakładzie będzie można załatwić formalności związane z przyłączeniem się do sieci gazowej. Jak podkreślał poseł Andrzej Kryj, który zabiegał o powrót gazowni do Ostrowca – najważniejsze jest to, że w razie awarii pomoc techniczna będzie na miejscu, a nie – jak obecnie – w Starachowicach.
– Ta placówka jest niezwykle potrzebna. Podkreślaliśmy te względy bezpieczeństwa, że w sytuacji gdy taka placówka znajduje się w Starachowicach to czas dojazdu, kiedy coś się dzieje jest naprawdę znacznie dłuższy niż gdyby znajdowała się ona w Ostrowcu.
W zakładzie w Ostrowcu początkowo pracować będzie 10 z 20stu dojeżdżających do Starachowic osób.

/mag,błaż/

Ważne wydarzenia