Powiat rozdysponował środki na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

50 tysięcy złotych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zabezpieczyło w tym roku na promocję aktywności osób niepełnosprawnych starostwo powiatowe. Do ogłoszonego konkursu zgłosiło się pięć organizacji pozarządowych. Każda z nich otrzyma wsparcie w wysokości o jakie wnioskowała.

Najwięcej, bo 12 tysięcy 700 złotych na realizację projektu 'Kino czy Turystyka’ otrzymało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warsztatu Terapii Zajęciowej Szansa. Dzięki temu – o czym już mówiliśmy – stu podopiecznych będzie mogło skorzystać z oferty kulturalnej miasta – cztery razy w tym roku wybiorą się do kina na film, a także wyjadą na wycieczki.

– Stowarzyszenie niepełnosprawność bez barier Opiekunek ubiegało się i otrzymało dofinansowanie do dwudniowego wyjazdu 15 podopiecznych do Oświęcimia, Wieliczki i Krakowa. Stowarzyszenie Saron również wnioskowało o wycieczkę turystyczno-integracyjną dla 50 uczestników, do Puław i Kazimierza Dolnego. Ostrowiecki klub Amazonka otrzymał dofinansowanie na jednodniowy wyjazd do Częstochowy, z którego skorzysta 35 kobiet po mastektomii i weźmie udział w ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym Amazonek. Natomiast Stowarzyszenie Źródło ubiegało się o środki na zorganizowanie warsztatów artystycznych dla uczniów szkoły specjalnej – mówi Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu o pozostałych czterech projektach.

Zaznacza też, że łącznie na to zadanie rozdysponowali niespełna 30 tysięcy złotych. Pozostałe 20 tysięcy – decyzją komisji konkursowej zostanie przesunięte na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. O te pieniądze będą mogli wnioskować niepełnosprawni mieszkańcy powiatu i jak mówi dyrektor Cudzik, potrzeby w tym zakresie są większe niż pieniądze, które przeznacza PEFRON.

– W tym zakresie mamy bardzo duże zapotrzebowanie, a są to zadania drogie. Przystosowanie łazienki to nie jest przecież 1000 złotych, tylko to są wyższe kwoty. Zainteresowanie jest bardzo duże i co roku tych środków nam brakuje.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na likwidację barier otrzymało z PFRON dla mieszkańców powiatu 350 tysięcy złotych, a wartość złożonych wniosków opiewa na 800 tysięcy złotych.

/paw/

Ważne wydarzenia