Ustawa o 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już od października. Można już składać wnioski

Ustawa o 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wchodzi w życie w październiku jednak wnioski o taką pomoc można składać już teraz.
Komu takie świadczenie przysługuje – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego ZUSu.

– Pamiętajmy, żeby złożyć wniosek należy spełnić kilka warunków. Osoba składająca wniosek musi być pełnoletnia i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji a także wysokość popierana przez tą osobę świadczeń nie przekracza 1600 zł.
Świadczenia będą wypłacane na zasadzie 'Złotówka do złotówki’. Oznacza to, że jeśli suma pobieranych świadczeń wynosi 1100 zł to osoba ubiegająca się o tę zapomogę otrzyma maksymalną wartość czyli 500 zł. Natomiast jeśli świadczenia z innych źródeł wynoszą przykładowo 1200 zł to osoba uprawniona z tej zapomogi otrzyma 400 zł.
W całym województwie świętokrzyskim uprawnionych do złożenia wniosku może być ponad 32 tys. osób. W Ostrowcu złożone zostały już pierwsze takie wnioski.

– W Ostrowcu, złożonych zostało 12 osób. Warto dodać, że jeśli jest ktoś kto jest osobą niezdolną do pracy, posiada różnego rodzaju oświadczenia ale nie ma orzeczenia o samodzielnej egzystencji, musi złożyć wniosek do ZUS-u, o przebadanie przez lekarza orzecznika. Złożyć będzie musiał także odpowiednią dokumentację. Po spełnieniu wymogów osoba taka również będzie mogła uzyskać takie świadczenie – dodaje Paweł Szkalej.
Wnioski będą rozpatrywane od października. Data wydania orzeczenia nie będzie miała znaczenia pod warunkiem, że lekarz orzecznik stwierdzi, iż w miesiącu złożenia wniosku osoba była już niezdolna do samodzielnej egzystencji.

/błaż/

Ważne wydarzenia