Wasniów – są dodatkowe środki na remont OSP i modernizację dróg rolnych

Gmina Waśniów otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 15 tysięcy na remont strażnicy w Grzegorzowicach w ramach konkursu 'Zwiększenia potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie świętokrzyskim’. OSP z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich mogły ubiegać się o dotacje na budowę, modernizację lub remont strażnic oraz na zakup sprzętu, służącego poprawie funkcjonowania jednostek.

– Gmina Waśniów przeznaczy te pieniądze na doposażenie aneksu kuchennego oraz wykonanie łazienek i natrysków, czyli takie zabezpieczenie socjalne dla strażnicy w Grzegorzowicach – mówi wójt Krzysztof Gajewski.

– Ta inwestycja będzie nas kosztować około 115 tysięcy, ten wkład nie jest więc bardzo duży, ale cieszymy się, że udało się go pozyskać. Liczyliśmy się z tym, że taką kwotę możemy otrzymać. Dobre i tyle – dodaje.

Dodam tylko, że gmina otrzymała także wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po 5 tysięcy złotych dla trzech innych strażnic – w Waśniowie, Witosławicach i Mominie na doposażenie.

– Przypomnę, że strażnica w Witosławicach jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przez co musi zostać wyposażona w specjalistyczną odzież, najnowszej generacji – dodaje wójt Waśniowa.

Podczas czwartkowego spotkania w Kielcach z marszałkiem województwa gmina Waśniów podpisała także umowę na modernizację i odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w której wykonane zostaną dwie takie drogi rolne na łączną długość 500 metrów z czego 220 metrów wyremontowane zostanie w Grzegorzowicach.

– To jest odcinek do 4 domów, to także droga dojazdowa do pól. Łącznik z sąsiednią gminą – Nowa Słupia. Jak ja to mówię – droga to takie okno na świat dla osób mieszkających dalej od głównych ciągów komunikacyjnych – tłumaczy Krzysztof Gajewski i dodaje, że pozostałe 300 metrów drogi rolnej, wykonane zostanie w Czażowie.

– Jak widać po 200, 300 metrów – takie odcinki robimy, bo tylko takie nam pozostawały. Myślę, że to będzie dobra inwestycja. Po podpisaniu umowy uruchamiamy procedurę przetargową – mówi wójt Gajewski.

/paw/

Ważne wydarzenia