250 tys. złotych dla KSZO 1929 i 120 tys. złotych dla KSZO Odlewnia

Gmina Ostrowiec rozdysponowała pieniądze na promocję miasta poprzez sport. Najwięcej pieniędzy otrzymają piłkarze z klubu sportowego KSZO 1929, bo 250 tysięcy złotych. Dla piłkarzy ręcznych miasto przeznaczyło 120 tysięcy.

– Warunkiem udziału w przetargu jest umieszczenie nazwy miasta oraz herbu na koszulkach sportowych oraz na halach sportowych, gdzie rozgrywane będą mecze. Chcemy też, żeby kluby włączały się w życie społeczne miasta, dla gminy to jest promocja i reklama, a dla klubów dodatkowe wparcie finansowe – mówi wiceprezydent Piotr Dasios.

W umowach z miastem kluby zobowiązały się, m.in. do zorganizowania minimum dwóch zajęć dla dzieci, które przeprowadzi trener wraz z zawodnikami w przedszkolach. Kluby będą także musiały zaprezentować swoje działania w formie filmu, plakatów i broszur, mających promować sport oraz zachęcać dzieci i młodzież do jego uprawiania.

Dotychczas w konkursie na dotacje brał udział także ostrowiecki klub siatkarski KSZO S.A., ale – jak informuje wiceprezydent Piotr Dasios – spółka musi spełnić pewne warunki, aby móc do niego przystąpić.
– Ciągle nie możemy się doczekać sprawozdania finansowego za zeszły rok z opinią biegłego rewidenta. Także dopóki te sprawy formalne nie będą wyjaśnione, to gmina nie będzie ogłaszać się konkursów, bo nie są spełnione wymogi związane z kodeksem spółek handlowych – wyjaśnia wiceprezydent Dasios i dodaje, że zarząd klubu sportowego już wielokrotnie monitował radę nadzorczą i zarząd spółki, aby to sprawozdanie zostało dostarczone, ale na razie nie ma odpowiedzi.

Zarówno sprawozdanie jak i opinię rewidenta musi zatwierdzić rada nadzorcza KSZO S.A. i dopiero wówczas w kolejnych konkursach klub może starać się o dofinansowanie.

/paw/

Ważne wydarzenia