Znamy nazwiska kandydatów na stanowisko dyrektora ostrowieckiego muzeum

bip/muzeumostrowiec.pl

Beata Kotasiak-Wójcik, absolwentka historii na UMCS w Lublinie, związana z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, a prywatnie córka Wojciecha Kotasiaka, długoletniego dyrektora ostrowieckiego muzeum oraz Andrzej Przychodni, dr nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii, który tytuł uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, a związany jest z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu powalczą o stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu. Dziś w starostwie powiatowym komisja konkursowa otworzyła oferty aplikacyjne. Przesłuchania kandydatów – jak informuje nas Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego – odbędą się we wstępnie przyjętym terminie 3 września. Zgodnie z procedurą konkursową kolejne posiedzenie komisji może zostać zwołane najwcześniej po upływie 7 dni. Dziś wnioski aplikacyjne – zostaną sprawdzone pod kątem formalnym.

Dodajmy, że w komisji konkursowej zasiadają m.in.  dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, a także  przedstawiciele Rady Muzeum Historyczno -Archeologicznego: dr Katarzyna Pyżewicz, archeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Wojciech Borkowski, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie funkcję dyrektora muzeum pełni Beata Kobiałka, która zastąpiła na tym stanowisku Ewę Działowską.

 

/mag/

Ważne wydarzenia